Aktualitātes

Apstiprināta depozīta sistēmas dalības maksa 2023. gadam

 

Depozīta sistēmas dalības maksa ir maksa, ko iepakotāji – dzērienu ražotāji un importētāji – maksā depozīta sistēmas operatoram par katru tirgū laisto depozīta iepakojuma vienību. Dalības maksa veido nozīmīgu depozīta sistēmas darbības finansēšanas daļu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 23. februārī ir apstiprinājusi SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) 2022. gada 7. decembrī iesniegto dalības maksas projektu par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu. Jaunie dalības maksas tarifi stāsies spēkā no 2023. gada 1. aprīļa un attieksies uz tiem iepakojumiem, kas laisti tirgū no š.g. 1. aprīļa.

Dalības maksas projekts sagatavots, ņemot vērā līdzšinējos depozīta sistēmas darbības rezultātus, 2022. un 2023. gada prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām no 2023. gada 1. aprīļa. 

Apstiprinātās dalības maksas (bez PVN):

Dalības maksas ir aprēķinātas atbilstoši SPRK 2020. gada 2. jūlija lēmuma Nr.1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika” prasībām un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19. panta pirmajai daļai, 20. pantam un Iepakojuma likuma 18.12. pantam. SPRK ir izvērtējis dalības maksas projektu un to veidojošo izmaksu, ieņēmumu un apjomu pamatojumu, un secinājis, ka dalības maksas projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu DIO depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma izmaksas.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no sistēmā savāktā materiāla pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas aprēķina ietvaros ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiāla veidiem.

Būtiskākais faktors, kas nosaka dalības maksas pieaugumu, salīdzinot to ar depozīta sistēmas darbības pirmo gadu, ir depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars. 2022. gada kopējais iepakojumu kumulatīvais atgriešanas īpatsvars ir 62%, savukārt 2022. gada nogalē tas sasniedza 85%, un, atbilstoši depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvara pieauguma tendencēm, 2023. gadā tas tiek prognozēts jau 88% apmērā. Palielinoties depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvaram, 2023. gadā samazinās DIO ieņēmumi no neizmaksātās depozīta maksas galalietotājiem.

Depozīta sistēmas izmaksas ietekmē arī augstie vispārējās inflācijas rādītāji, kā arī darba algu, energoresursu un degvielas cenu pieaugums, kas nosaka pieaugumu arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksai (maksa, ko DIO maksā tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu, šķirošanu un īstermiņa uzglabāšanu), kā arī iepakojumu pieņemšanas taromātos un loģistikas izmaksas.

Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.

 

Depozīta sistēmas dalības maksa ir maksa, ko iepakotāji – dzērienu ražotāji un importētāji – maksā depozīta sistēmas operatoram par katru tirgū laisto depozīta iepakojuma vienību. Dalības maksa veido nozīmīgu depozīta sistēmas darbības finansēšanas daļu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 23. februārī ir apstiprinājusi SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) 2022. gada 7. decembrī iesniegto dalības maksas projektu par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu. Jaunie dalības maksas tarifi stāsies spēkā no 2023. gada 1. aprīļa un attieksies uz tiem iepakojumiem, kas laisti tirgū no š.g. 1. aprīļa.

Dalības maksas projekts sagatavots, ņemot vērā līdzšinējos depozīta sistēmas darbības rezultātus, 2022. un 2023. gada prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām no 2023. gada 1. aprīļa. 

Apstiprinātās dalības maksas (bez PVN):

Dalības maksas ir aprēķinātas atbilstoši SPRK 2020. gada 2. jūlija lēmuma Nr.1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika” prasībām un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19. panta pirmajai daļai, 20. pantam un Iepakojuma likuma 18.12. pantam. SPRK ir izvērtējis dalības maksas projektu un to veidojošo izmaksu, ieņēmumu un apjomu pamatojumu, un secinājis, ka dalības maksas projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu DIO depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma izmaksas.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no sistēmā savāktā materiāla pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas aprēķina ietvaros ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiāla veidiem.

Būtiskākais faktors, kas nosaka dalības maksas pieaugumu, salīdzinot to ar depozīta sistēmas darbības pirmo gadu, ir depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars. 2022. gada kopējais iepakojumu kumulatīvais atgriešanas īpatsvars ir 62%, savukārt 2022. gada nogalē tas sasniedza 85%, un, atbilstoši depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvara pieauguma tendencēm, 2023. gadā tas tiek prognozēts jau 88% apmērā. Palielinoties depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvaram, 2023. gadā samazinās DIO ieņēmumi no neizmaksātās depozīta maksas galalietotājiem.

Depozīta sistēmas izmaksas ietekmē arī augstie vispārējās inflācijas rādītāji, kā arī darba algu, energoresursu un degvielas cenu pieaugums, kas nosaka pieaugumu arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksai (maksa, ko DIO maksā tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu, šķirošanu un īstermiņa uzglabāšanu), kā arī iepakojumu pieņemšanas taromātos un loģistikas izmaksas.

Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.