horeca

HoReCa

SIA Depozīta Iepakojuma Operators nodrošina uzņēmumiem un organizācijām, kuru darbības rezultātā to rīcībā regulāri nonāk liels apjoms izlietota depozīta iepakojuma, papildu pakalpojumu – depozīta iepakojuma bezmaksas savākšanu no uzņēmuma. Pakalpojums domāts galvenokārt HoReCa nozares pārstāvjiem (viesnīcas, restorāni, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi), lielu biroju un konferenču centriem, kā arī citiem uzņēmumiem vai organizācijām. Noslēdzot līgumu un uzkrājot noteiktu daudzumu tukšā depozīta iepakojuma, depozīta sistēmas operators nodrošinās bezmaksas iepakojuma savākšanu no uzņēmuma telpām un par katru saņemto depozīta iepakojumu atmaksās uzņēmumam depozīta maksu.

Labās prakses vadlīnijas attiecībā uz depozīta iepakojumu apriti sabiedriskās ēdināšanas vietās:
• Ja ēdināšanas vietā iepakojums nonāk klienta rīcībā, depozīta maksa var tikt iekļauta rēķinā. Klientam ir tiesības izvēlēties, vai šo iepakojumu ņemt līdzi un atgūt 0.10 EUR, nododot to kādā no depozīta punktiem, vai arī atstāt turpat, tādējādi tukšajam iepakojumam paliekot uzņēmuma rīcībā.
• Ja ēdināšanas vietā dzēriens tiek ieliets glāzē vai izlietotā tara klienta rīcībā nenonāk, depozīta maksu par šo dzērienu uzņēmums neiekasē.

Dokumenti

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas sniedz ēdināšanas, viesmīlības, telpu izīrēšanas, konferenču organizēšanas vai veic cita veida darbību, un nav obligāti jāpiedalās depozīta iepakojuma sistēmā, tomēr tā rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar elektroniski drošu parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta
Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta - elektroniskai parakstīšanai


Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa

Dokumenti

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas sniedz ēdināšanas, viesmīlības, telpu izīrēšanas, konferenču organizēšanas vai veic cita veida darbību, un nav obligāti jāpiedalās depozīta iepakojuma sistēmā, tomēr tā rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar elektroniski drošu parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta
Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta - elektroniskai parakstīšanai


Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa

Biežāk uzdotie jautājumi


Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Noslēdzot līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators, tiks nodrošināti transportēšanas maisi un to aizdares, kuros varēs uzglabāt tukšo depozīta iepakojumu.

Iepakojumi jāsašķiro un jāsagatavo transportēšanai, vadoties pēc informācijas, kas atrodama rokasgrāmatā HoReCa pārstāvjiem.

Iepakojumu izvešanu veic DIO, iepriekš saskaņojot izvešanas grafiku ar HoReCa pārstāvi.

Individuālā dizaina atkārtoti uzpildāmo stiklu nodod ražotājam, HoReCa pārstāvim ar ražotāju par to iepriekš vienojoties.

Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu