Par depozīta sistēmu

Par depozīta sistēmu

Depozīta sistēma ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju gan mums, gan nākamajām paaudzēm, un tā palīdzēs virzīt dzērienu ražotāju, tirgotāju un sabiedrības rīcību klimatam draudzīgā virzienā, vienlaikus sniedzot iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus. Ieviešot ilgtspējīgu, mūsdienīgu un ērtu dzērienu iepakojumu šķirošanas un pārstrādes sistēmu, mums ir iespēja nostiprināt videi draudzīgus paradumus sabiedrības ikdienā un padarīt mūsu valsti sakoptāku un tīrāku! Depozīta sistēmu Latvijā pārvalda SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO), kurā apvienojušies gan vietējie, gan Baltijas mēroga vadošie dzērienu ražotāji un mazumtirgotāji.

Par DIO

DIO dibināts 2020. gada jūnijā un tajā apvienojušies gan pieredzējuši Baltijas mēroga tirgus līderi dzērienu ražošanas nozarē, gan vietējie vidējie un mazie dzērienu ražotāji, savukārt iepakojuma pārstrādes jautājumos atbildīgā puse ir lielākais PET pārstrādes nozares uzņēmums Baltijas valstīs AS “PET Baltija”. Mazumtirgotāju intereses depozīta sistēmā pārstāv “Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība”.

DIO Vīzija

Izvirzot rūpes par vidi kā prioritāti, vēlamies ieviest sabiedrībai ērtu un draudzīgu depozīta sistēmu, kas nodrošinās augstus pārstrādes rādītājus, atdodot izlietoto iepakojumu atpakaļ ekonomikas apritē, kā arī nesadārdzinātus produktus veikalu plauktos. Mēs veidosim mūsdienīgu un centralizētu depozīta sistēmu, kas darbosies saskaņā ar ražotāju atbildības principu un nodrošinās, ka ieņēmumi par savāktā materiāla pārstrādi paliek depozīta sistēmā kā daļa no sistēmas darbības izmaksu seguma.

DIO misija

Mūsu mērķi

Veicināt sabiedrības pozitīvu paradumu maiņu, nodrošinot patērētājiem draudzīgu un ērti lietojamu depozīta sistēmu

Veicināt sabiedrības pozitīvu paradumu maiņu, nodrošinot patērētājiem draudzīgu un ērti lietojamu depozīta sistēmu

Samazināt atkritumu nonākšanu Baltijas jūras krastā, upēs, mežos, parkos un citās cilvēku apmeklētās vietās dabā

Samazināt atkritumu nonākšanu Baltijas jūras krastā, upēs, mežos, parkos un citās cilvēku apmeklētās vietās dabā

Nodrošināt caurskatāmu operatora pārvaldes politiku, kas balstīta sabiedrības interesēs

Nodrošināt caurskatāmu operatora pārvaldes politiku, kas balstīta sabiedrības interesēs

Ieviest pēc iespējas plašāku atkārtoti lietojamo stikla pudeļu un pārstrādāto materiālu nonākšanu atpakaļ tirgus apritē un pieejamību veikalu plauktos, tādējādi veicinot resursu efektivitāti un CO2 izmešu samazināšanu

Ieviest pēc iespējas plašāku atkārtoti lietojamo stikla pudeļu un pārstrādāto materiālu nonākšanu atpakaļ tirgus apritē un pieejamību veikalu plauktos, tādējādi veicinot resursu efektivitāti un CO2 izmešu samazināšanu

Informēt sabiedrību par tukšo iepakojumu nodošanu un veicināt ilgtspējīgu ieradumu — rūpēties par apkārtējo vidi

Informēt sabiedrību par tukšo iepakojumu nodošanu un veicināt ilgtspējīgu ieradumu — rūpēties par apkārtējo vidi

Ievērot sistēmas bezpeļņas principu un iegūtos līdzekļus atkārtoti ieguldīt depozīta sistēmas ilgtspējībā un attīstībā

Ievērot sistēmas bezpeļņas principu un iegūtos līdzekļus atkārtoti ieguldīt depozīta sistēmas ilgtspējībā un attīstībā

Izglītības materiāli pedagogiem

Mācību materiāls ir tapis sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija, lai izglītotu jauno paaudzi par apzinīgu resursu izmantošanu, materiālu pārstrādi un cilvēku ietekmi uz dabu. Sagatavotie materiāli piemēroti dažādām klašu grupām un ietver stundas plānu, prezentāciju, video, darba lapu un mājasdarbu.

Video materiāls 1.-3. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 1.-3. klase
Prezentācija 1.-3. klase
Darba lapa 1.-3. klase
Mājasdarbs 1.-3. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 4.-6. klase
Prezentācija 4.-6. klase
Darba lapa 4.-6. klase
Izejas biļete 4.-6. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 7.-9. klase
Prezentācija 7.-9. klase
Darba lapa 7.-9. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 10.-12. klase
Prezentācija 10.-12. klase
Darba lapa 10.-12. klase


Mācību materiāls ir tapis sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija, lai izglītotu jauno paaudzi par apzinīgu resursu izmantošanu, materiālu pārstrādi un cilvēku ietekmi uz dabu. Sagatavotie materiāli piemēroti dažādām klašu grupām un ietver stundas plānu, prezentāciju, video, darba lapu un mājasdarbu.

Izglītības materiāli pedagogiem

Video materiāls 1.-3. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 1.-3. klase
Prezentācija 1.-3. klase
Darba lapa 1.-3. klase
Mājasdarbs 1.-3. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 4.-6. klase
Prezentācija 4.-6. klase
Darba lapa 4.-6. klase
Izejas biļete 4.-6. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 7.-9. klase
Prezentācija 7.-9. klase
Darba lapa 7.-9. klase


Video materiāls 4.-12. klašu skolēniem pieejams šeit

Stundas plāns 10.-12. klase
Prezentācija 10.-12. klase
Darba lapa 10.-12. klase


Finanšu informācija

Sistēmas finansējuma
principi

Dzērienu ražotāju maksājumi par dalību depozīta sistēmā.
i
Depozīta maksa par tiem iepakojumiem, kurus patērētāji nav atdevuši atpakaļ sistēmā.
i
Ieņēmumi par savākto un pārstrādei nodoto materiālu.
i
Depozīta sistēma darbojas pēc bezpeļņas principa, un visi iegūtie līdzekļi tiek atkārtoti ieguldīti atpakaļ sistēmas darbībā un attīstībā.

Plāni un atskaites

Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns
Apkopotā informācija par pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2022. gada 1.februāra līdz 2022. gada 31.decembrim
Apkopotā informācija par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 30.jūnijam
Apkopotā informācija par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 31.decembrim

Plāni un atskaites

Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns
Apkopotā informācija par pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2022. gada 1.februāra līdz 2022. gada 31.decembrim
Apkopotā informācija par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 30.jūnijam
Apkopotā informācija par depozīta sistēmas īstenošanu par laikposmu no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 31.decembrim

Iepakojuma un depozīta maksas aprite.

APZĪMĒJUMI

Iepakojuma kustība.

Depozītmaksas kustība.

1

Depozīta iepakotāji samaksā DIO depozīta sistēmā dalības maksu un depozīta maksu par tirgū laistajiem produktiem līdz mēneša 20. datumam par iepriekšējo mēnesi.

2

Depozīta iepakotāji pārdod iepakojumu tirgotājam, kurš maksā produkta cenu un depozīta maksu termiņā, par kuru tie savstarpēji ir vienojušies.

3

Tirgotājs nodod pieņemto vienreizlietojamo iepakojumu DIO, kas samaksā depozīta maksu un depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksu tirgotājam līdz nākamā mēneša 25. datumam, balstoties uz uzskaitīto depozīta iepakojuma vienību skaitu.

4

Pēc produkta izlietošanas patērētājs nodod iepakojumu tirgotājam. Tirgotājs atlīdzina patērētājam iepakojuma depozīta maksu.

5

Patērētājs, nopērkot produktu, samaksā tirgotājam produkta cenu un iemaksā iepakojuma depozītu.

DIO vadība

MIKS STŪRĪTIS

Valdes priekšsēdētājs


miks.sturitis@dio.lv
DIANA IMAKA

Ražošanas un finanšu direktore


diana.imaka@dio.lv
GATIS GALEJS

Loģistikas un infrastruktūras direktors


gatis.galejs@dio.lv

Komanda

Padome

ROLANDAS VIRŠILAS

A/S “Aldaris”

EVA SIETIŅSONE

A/S “Cēsu Alus”

ESTERE ĀĶE

SIA “Coca-Cola HBC Latvia”

MARIJUS KIRSTUKAS

A/S “Cido Grupa”

INĀRA ŠURE

Padomes priekšsēdētāja, SIA “Alus un Dzērienu Iepakojuma savienība”

MĀRIS SIMANOVIČS

Padomes priekšsēdētāja vietnieks, A/S “PET Baltija”

VALTERS PAŠKAUSKS

Biedrība “Latvijas Alus darītāju savienība”

LAILA VĀRTUKAPTEINE

“Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība”

Dalībnieki

Uzdod jautājumu

Kontakti

SIA Depozīta Iepakojuma Operators
dio@dio.lv
+371 25613000

SIA Depozīta Iepakojuma Operators
Reģ. No. 44103146177
Juridiskā adrese: Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119
Faktiskā adrese: Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119
Banka: SEB Banka
Konta Nr: LV95UNLA0055001733525

 

Ja uz iepakojuma ir Latvijas depozīta zīme un tas nav saspiests vai bojāts, bet to neizdodas nodot, sazinies ar mums, sūtot iepakojuma attēlu, taromāta adresi un datumu uz:
jautajumi@dio.lv
Whatsapp +371 20224214

 

DIO darba laiks:
P.-Pk. 08.30-17.30
S.-Sv. Brīvs

Ražotājiem un importētājiem
iepakotajs@dio.lv
+371 25676545

Tirgotājiem (automatizētā iepakojuma pieņemšana) 
tirgotajs@dio.lv
+371 20226575

Tirgotājiem (manuālā iepakojuma pieņemšana)
tirgotajs@dio.lv
+371 29232766

HoReCa pārstāvjiem
tirgotajs@dio.lv
+371 29232766