Aktualitātes

Depozīta sistēmas ieviešanas progress (Oktobris, 2021 - Janvāris, 2022)

 

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” nedaudz vairāk nekā gada laikā veicis virkni darba uzdevumu, lai š.g. 1. februārī depozīta sistēma varētu uzsākt savu darbību. No 2022. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam plānots depozīta sistēmas pārejas periods, kura laikā depozīta produkti pakāpeniski ienāks tirgus apritē, ar katru nedēļu pieaugot depozīta produktu skaitam veikalu plauktos. Tāpat 2022. gadā turpinās paplašināties depozīta punktu infrastruktūra.

 • Noslēgti līgumi ar tirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanas punktu izveidi

Līdz š.g. 1. februārim noslēgti līgumi par 1410 depozīta punktu izveidi, no kuriem 1350 depozīta punkti uzsāks darbību jau 1. februārī. No tiem 736 depozīta punkti būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī 614 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.

Depozīta pieņemšanas punktu infrastruktūra turpinās paplašināties arī pēc 1. februāra un, turpinot papildus līgumu slēgšanu ar tirgotājiem, tiek prognozēts, ka pārejas perioda beigās (31.07.2022.) kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus.

Šobrīd turpinās līgumu slēgšana ar 114 tirdzniecības vietām.

 • Uzstādīta lielākā daļa taromātu

Kā ziņojām iepriekš, laika posmā no 2021. gada jūlija līdz 1. augustam DIO parakstīja līgumus par taromātu uzstādīšanu 655 tirdzniecības vietās līdz 01.02.2022. Kā liecina aktuālie dati, līdz 2022. gada 1. februārim Latvijas teritorijā būs uzstādīti kopumā 836 taromāti, tādējādi izvirzītais mērķis ir sasniegts ar uzviju. 

Taromātu uzstādīšana turpināsies arī pēc 2022. gada 1. februāra – februāra laikā tiks uzstādīti vēl 130 taromāti. Savukārt tirdzniecības vietās, kas līgumus ar operatoru noslēdza pēc 01.08.2021., līdz š.g. 1. maijam tiks uzstādīti papildus 70 taromāti. Līdz taromātu uzstādīšanas brīdim daļā tirdzniecības vietu depozīta iepakojumus pieņems manuāli, bet daļa izveidos kopīgu depozīta punktu ar citām tirdzniecības vietām, lai iepakojumus varētu pieņemt ar taromātu starpniecību.

Kopumā Latvijā ir uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos ir izvietoti pat divi lieljaudas taromāti, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

 • Uzstādīts vairākums āra kiosku

Līdz š.g. 1. februārim Latvijā uzstādīti 126 depozīta sistēmas āra kioski. Kioski uzstādīti tirdzniecības vietu tiešā tuvumā un nodrošinās ērtu depozīta iepakojumu nodošanu tai iedzīvotāju daļai, kuru mājsaimniecībās tiek patērēts liels iepakoto dzērienu apjoms.
Pēc 1. februāra kiosku uzstādīšana turpināsies – februāra laikā plānots uzstādīt papildus 30 kioskus.

 • Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par 97% iepakojumu dalību depozīta sistēmā

Līdz š.g. 1. februārim līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū parakstīti ar 151 depozīta iepakotāju, kas kopā nosedz 97% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus. Savukārt Depozīta sistēmas reģistrā piereģistrēti 1450 depozīta produktu iepakojumi.

 • Centrālā uzskaites un šķirošanas centra (UŠC) būvniecība finiša taisnē

Centrālā šķirošanas centra būvdarbi ir finiša taisnē – ir pabeigti būvdarbi, uzstādītas iekārtas, un šobrīd notiek iekārtu testēšanas posms. Centru plānots nodot ekspluatācijā jau š.g. martā.

 • Izveidoti “Depozīta punkts” komunikācijas kanāli

Lai izglītotu sabiedrību par depozīta sistēmas darbību un informētu par aktualitātēm, izveidota depozīta sistēmas oficiālā mājaslapa www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram konti. 

 • Uzsākta reklāmas kampaņa par depozīta sistēmu

No š.g. janvāra Latvijas medijos norit informatīvā kampaņa ar saukli “1, 2, 3 depozīts, un Latvijā ir tīrs!”, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par jauno depozīta sistēmu. Reklāmas materiāli izvietoti dažādos mediju kanālos, tostarp TV, radio, internetā un vidē. 

 

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” nedaudz vairāk nekā gada laikā veicis virkni darba uzdevumu, lai š.g. 1. februārī depozīta sistēma varētu uzsākt savu darbību. No 2022. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam plānots depozīta sistēmas pārejas periods, kura laikā depozīta produkti pakāpeniski ienāks tirgus apritē, ar katru nedēļu pieaugot depozīta produktu skaitam veikalu plauktos. Tāpat 2022. gadā turpinās paplašināties depozīta punktu infrastruktūra.

 • Noslēgti līgumi ar tirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanas punktu izveidi

Līdz š.g. 1. februārim noslēgti līgumi par 1410 depozīta punktu izveidi, no kuriem 1350 depozīta punkti uzsāks darbību jau 1. februārī. No tiem 736 depozīta punkti būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī 614 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.

Depozīta pieņemšanas punktu infrastruktūra turpinās paplašināties arī pēc 1. februāra un, turpinot papildus līgumu slēgšanu ar tirgotājiem, tiek prognozēts, ka pārejas perioda beigās (31.07.2022.) kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus.

Šobrīd turpinās līgumu slēgšana ar 114 tirdzniecības vietām.

 • Uzstādīta lielākā daļa taromātu

Kā ziņojām iepriekš, laika posmā no 2021. gada jūlija līdz 1. augustam DIO parakstīja līgumus par taromātu uzstādīšanu 655 tirdzniecības vietās līdz 01.02.2022. Kā liecina aktuālie dati, līdz 2022. gada 1. februārim Latvijas teritorijā būs uzstādīti kopumā 836 taromāti, tādējādi izvirzītais mērķis ir sasniegts ar uzviju. 

Taromātu uzstādīšana turpināsies arī pēc 2022. gada 1. februāra – februāra laikā tiks uzstādīti vēl 130 taromāti. Savukārt tirdzniecības vietās, kas līgumus ar operatoru noslēdza pēc 01.08.2021., līdz š.g. 1. maijam tiks uzstādīti papildus 70 taromāti. Līdz taromātu uzstādīšanas brīdim daļā tirdzniecības vietu depozīta iepakojumus pieņems manuāli, bet daļa izveidos kopīgu depozīta punktu ar citām tirdzniecības vietām, lai iepakojumus varētu pieņemt ar taromātu starpniecību.

Kopumā Latvijā ir uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos ir izvietoti pat divi lieljaudas taromāti, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

 • Uzstādīts vairākums āra kiosku

Līdz š.g. 1. februārim Latvijā uzstādīti 126 depozīta sistēmas āra kioski. Kioski uzstādīti tirdzniecības vietu tiešā tuvumā un nodrošinās ērtu depozīta iepakojumu nodošanu tai iedzīvotāju daļai, kuru mājsaimniecībās tiek patērēts liels iepakoto dzērienu apjoms.
Pēc 1. februāra kiosku uzstādīšana turpināsies – februāra laikā plānots uzstādīt papildus 30 kioskus.

 • Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par 97% iepakojumu dalību depozīta sistēmā

Līdz š.g. 1. februārim līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū parakstīti ar 151 depozīta iepakotāju, kas kopā nosedz 97% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus. Savukārt Depozīta sistēmas reģistrā piereģistrēti 1450 depozīta produktu iepakojumi.

 • Centrālā uzskaites un šķirošanas centra (UŠC) būvniecība finiša taisnē

Centrālā šķirošanas centra būvdarbi ir finiša taisnē – ir pabeigti būvdarbi, uzstādītas iekārtas, un šobrīd notiek iekārtu testēšanas posms. Centru plānots nodot ekspluatācijā jau š.g. martā.

 • Izveidoti “Depozīta punkts” komunikācijas kanāli

Lai izglītotu sabiedrību par depozīta sistēmas darbību un informētu par aktualitātēm, izveidota depozīta sistēmas oficiālā mājaslapa www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram konti. 

 • Uzsākta reklāmas kampaņa par depozīta sistēmu

No š.g. janvāra Latvijas medijos norit informatīvā kampaņa ar saukli “1, 2, 3 depozīts, un Latvijā ir tīrs!”, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par jauno depozīta sistēmu. Reklāmas materiāli izvietoti dažādos mediju kanālos, tostarp TV, radio, internetā un vidē.