Aktualitātes

Plāno izmaiņas depozīta sistēmas dalības maksā no 2023. gada

 

Atbilstoši depozīta sistēmas darbības plānam, SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) ir sagatavojis Depozīta sistēmas dalības maksas projektu nākamajam periodam, un tas, pamatojoties uz Iepakojuma likumā noteikto, ir ticis iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) š.g. 7. decembrī. Dalības maksas projekts sagatavots, ņemot vērā līdzšinējos depozīta sistēmas darbības rezultātus, 2022. un 2023. gada prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām no 2023. gada 1. aprīļa.

Plānotās dalības maksas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas projekts ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlijā lēmumā Nr. 1/8 (prot. Nr 28, 6.p) pieņemto aprēķina metodiku “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika”. Apstiprināšanas procesa laikā depozīta sistēmas dalības maksa var tikt koriģēta atbilstoši faktiskajiem 2022. gada rādītājiem.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no materiāla pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas aprēķina ietvaros ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiāla veidiem.

Būtiskākais faktors, kas nosaka dalības maksas pieaugumu, salīdzinot to ar depozīta sistēmas darbības pirmo gadu, ir depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars. 2022. gada kopējais prognozētais iepakojumu kumulatīvais atgriešanas īpatsvars ir 63%, savukārt 2022. gada oktobrī tas pārsniedza jau 86%, un atbilstoši depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvara pieauguma tendencēm, 2023. gadā tas tiek prognozēts jau 88% apmērā. Palielinoties depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvaram, 2023. gadā samazinās DIO ieņēmumi no neizmaksātās depozīta maksas galalietotājiem, kas 2022. gadā veidos 65% jeb 13 miljonus eiro no visiem DIO ieņēmumiem, savukārt 2023. gadā šo ieņēmumu īpatsvars no visiem ieņēmumiem plānots apmēram 25% jeb 5,46 miljonu eiro apmērā.

Plānotie DIO ieņēmumi un izmaksas 2022. un 2023. gadā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozīta sistēmas izmaksas ietekmē arī augstie vispārējās inflācijas rādītāji, kā arī darba algu, energoresursu un degvielas cenu pieaugums, kas nosaka pieaugumu arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksai (maksa, ko DIO maksā tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu, škirošanu un īstermiņa uzglabāšanu), kā ar iepakojuma pieņemšanas taromātos un sagatavošanas pārstrādei izmaksas.

Tiek plānots, ka jaunās Depozīta sistēmas dalības maksas stāsies spēkā ar 2023. gada 1. aprīli. Līdz jaunās SPRK apstiprinātās Dalības maksas stāšanās spēkā brīdim tirgū laistajam iepakojumam tiek piemēroti līdzšinējie tarifi.

Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.

Informācija par iesniegto depozīta sistēmas dalības maksas projektu un uzklausīšanas sanāksmi pieejama šeit.

 

 

Atbilstoši depozīta sistēmas darbības plānam, SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) ir sagatavojis Depozīta sistēmas dalības maksas projektu nākamajam periodam, un tas, pamatojoties uz Iepakojuma likumā noteikto, ir ticis iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) š.g. 7. decembrī. Dalības maksas projekts sagatavots, ņemot vērā līdzšinējos depozīta sistēmas darbības rezultātus, 2022. un 2023. gada prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām no 2023. gada 1. aprīļa.

Plānotās dalības maksas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas projekts ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlijā lēmumā Nr. 1/8 (prot. Nr 28, 6.p) pieņemto aprēķina metodiku “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika”. Apstiprināšanas procesa laikā depozīta sistēmas dalības maksa var tikt koriģēta atbilstoši faktiskajiem 2022. gada rādītājiem.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no materiāla pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas aprēķina ietvaros ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiāla veidiem.

Būtiskākais faktors, kas nosaka dalības maksas pieaugumu, salīdzinot to ar depozīta sistēmas darbības pirmo gadu, ir depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars. 2022. gada kopējais prognozētais iepakojumu kumulatīvais atgriešanas īpatsvars ir 63%, savukārt 2022. gada oktobrī tas pārsniedza jau 86%, un atbilstoši depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvara pieauguma tendencēm, 2023. gadā tas tiek prognozēts jau 88% apmērā. Palielinoties depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvaram, 2023. gadā samazinās DIO ieņēmumi no neizmaksātās depozīta maksas galalietotājiem, kas 2022. gadā veidos 65% jeb 13 miljonus eiro no visiem DIO ieņēmumiem, savukārt 2023. gadā šo ieņēmumu īpatsvars no visiem ieņēmumiem plānots apmēram 25% jeb 5,46 miljonu eiro apmērā.

Plānotie DIO ieņēmumi un izmaksas 2022. un 2023. gadā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozīta sistēmas izmaksas ietekmē arī augstie vispārējās inflācijas rādītāji, kā arī darba algu, energoresursu un degvielas cenu pieaugums, kas nosaka pieaugumu arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksai (maksa, ko DIO maksā tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu, škirošanu un īstermiņa uzglabāšanu), kā ar iepakojuma pieņemšanas taromātos un sagatavošanas pārstrādei izmaksas.

Tiek plānots, ka jaunās Depozīta sistēmas dalības maksas stāsies spēkā ar 2023. gada 1. aprīli. Līdz jaunās SPRK apstiprinātās Dalības maksas stāšanās spēkā brīdim tirgū laistajam iepakojumam tiek piemēroti līdzšinējie tarifi.

Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.

Informācija par iesniegto depozīta sistēmas dalības maksas projektu un uzklausīšanas sanāksmi pieejama šeit.