Aktualitātes

Depozīta sistēmas ieviešanas progress

Noslēgta lielākā daļa līgumu ar tirgotājiem par automātisko iepakojuma pieņemšanas vietu izveidi
Līdz š.g. 1. oktobrim depozīta sistēmas operators parakstījis 91 līgumu ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma automatizētu pieņemšanu 828 tirdzniecības vietās un 8 līgumus ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma manuālu pieņemšanu 14 vietās. Tādējādi šobrīd līgumi noslēgti ar vairāk nekā 800 tirdzniecības vietām, kas veido ~80% no visa depozīta sistēmas pārklājuma.

Turpinās līgumu slēgšana arī ar pārējiem tirgotājiem, kuri līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu 2022. gada 1. februārī savās tirdzniecības vietās pieņems izlietoto iepakojumu.

Uzstādīti pirmie taromāti
Līdz oktobra sākumam tirdzniecības vietās uzstādīti vairāk nekā 100 taromāti – pirmie taromāti tika uzstādīti “Maxima”, “Rimi”, “Mego” un “Alko Outlet” veikalos Rīgā, kā arī “Citro” veikalā Ventspilī. Kopumā Latvijā tiks uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos plānots izvietot pat divus lieljaudas taromātus, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

Līdz depozīta sistēmas darbības sākumam Latvijā paredzēts izvietot ap 800 taromātus, tajā skaitā apmēram 180 vietās taromātus plānots izvietot āra kioskos tirdzniecības vietu tuvumā.

Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par vairāk nekā 80% iepakojumu dalību depozīta sistēmā
SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” reģistrējis pirmos dzērienu iepakojumus Depozīta sistēmas reģistrā – pirmie depozīta iepakojumi reģistrēti AS “Aldaris” produktiem. Līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū šobrīd parakstīti ar 25 depozīta iepakotājiem, kas kopā nosedz vairāk nekā 80% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus.

Līdz š.g. 31. decembrim paredzēts parakstīt līgumus ar pārējiem iepakotājiem, kuri plāno laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā no 2022. gada 1. februāra.

Turpinās centrālā šķirošanas centra būvniecība
Turpinot ēkas būvniecības darbus, pabeigta centrālā šķirošanas centra pamatu izbūve un uzsākta metāla konstrukciju piegāde un montāža. Sākta arī būtiskāko centra iekārtu – PET šķirošanas iekārtas, industriālo prešu un iepakojuma uzskaites iekārtu – ražošana.

Noslēgti līgumi par depozīta iepakojuma pārstrādi
Noslēgti līgumi par depozīta sistēmā nodotā PET, stikla un alumīnija iepakojuma pārstrādi.

Noslēgta lielākā daļa līgumu ar tirgotājiem par automātisko iepakojuma pieņemšanas vietu izveidi
Līdz š.g. 1. oktobrim depozīta sistēmas operators parakstījis 91 līgumu ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma automatizētu pieņemšanu 828 tirdzniecības vietās un 8 līgumus ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma manuālu pieņemšanu 14 vietās. Tādējādi šobrīd līgumi noslēgti ar vairāk nekā 800 tirdzniecības vietām, kas veido ~80% no visa depozīta sistēmas pārklājuma.

Turpinās līgumu slēgšana arī ar pārējiem tirgotājiem, kuri līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu 2022. gada 1. februārī savās tirdzniecības vietās pieņems izlietoto iepakojumu.

Uzstādīti pirmie taromāti
Līdz oktobra sākumam tirdzniecības vietās uzstādīti vairāk nekā 100 taromāti – pirmie taromāti tika uzstādīti “Maxima”, “Rimi”, “Mego” un “Alko Outlet” veikalos Rīgā, kā arī “Citro” veikalā Ventspilī. Kopumā Latvijā tiks uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos plānots izvietot pat divus lieljaudas taromātus, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

Līdz depozīta sistēmas darbības sākumam Latvijā paredzēts izvietot ap 800 taromātus, tajā skaitā apmēram 180 vietās taromātus plānots izvietot āra kioskos tirdzniecības vietu tuvumā.

Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par vairāk nekā 80% iepakojumu dalību depozīta sistēmā
SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” reģistrējis pirmos dzērienu iepakojumus Depozīta sistēmas reģistrā – pirmie depozīta iepakojumi reģistrēti AS “Aldaris” produktiem. Līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū šobrīd parakstīti ar 25 depozīta iepakotājiem, kas kopā nosedz vairāk nekā 80% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus.

Līdz š.g. 31. decembrim paredzēts parakstīt līgumus ar pārējiem iepakotājiem, kuri plāno laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā no 2022. gada 1. februāra.

Turpinās centrālā šķirošanas centra būvniecība
Turpinot ēkas būvniecības darbus, pabeigta centrālā šķirošanas centra pamatu izbūve un uzsākta metāla konstrukciju piegāde un montāža. Sākta arī būtiskāko centra iekārtu – PET šķirošanas iekārtas, industriālo prešu un iepakojuma uzskaites iekārtu – ražošana.

Noslēgti līgumi par depozīta iepakojuma pārstrādi
Noslēgti līgumi par depozīta sistēmā nodotā PET, stikla un alumīnija iepakojuma pārstrādi.